Iris Lacroix

Vormen van schildklierkanker

Inleiding Aansluitend op een vorig artikel (1) werd de vraag gesteld om iets dieper in te gaan op schildklierkanker, het optreden en de verschillende vormen hiervan. Algemeen kan men stellen dat er vier vormen zijn: papillair, folliculair, medullair en anaplastisch.Er is evenwel vaak opdeling in twee grote groepen (met verwaarlozing…

FAGG: DHCP – COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Risico van trombocytopenie en stollingsstoornissen

Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma’s, om hen te informeren over mogelijke risico’s, opgetreden tijdens het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alsook over de maatregelen of de aanbevelingen om deze risico’s te beperken. De bedoeling van dit soort…

eHealthMonitor

De eHealthMonitor peilde eind 2019 bij meer dan 9000 burgers en zorgverleners naar het gebruik van en de tevredenheid over eHealth-toepassingen. Daaruit bleek dat voor de coronacrisis 50 procent van de burgers er niet van op de hoogte was dat ze hun gezondheidsgegevens kunnen raadplegen via een gezondheidsportaal. Slechts 35%…