Zichtbaarheid van paramedische beroepen

De campagne voor paramedische beroepen die de FOD Volksgezondheid lanceert, is een primeur! De bedoeling van deze campagne is om iedereen bewust te maken van het belang van paramedische beroepen. Met deze video’s:

  • leggen we uit wat paramedici doen en waarom de patiënt ze kan raadplegen
  • brengen we de relevantie en meerwaarde van paramedici onder de aandacht
  • bevorderen we het multidisciplinaire aspect van de patiëntenzorg

Bent u benieuwd? Bekijk de video’s en deel ze verder in uw netwerk. Via deze weg willen we de kennis over de waardevolle zorgprofessionals doen toenemen.

De paramedische beroepen zijn onvoldoende bekend bij het grote publiek en in de medische wereld. Daarom is de afdeling Zichtbaarheid van de paramedische beroepen opgericht bij de Federale Raad en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen. Ze werkt aan een grotere zichtbaarheid en een betere herkenbaarheid van alle paramedische beroepen.

Video’s

Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Audioloog en audicien

Diëtist

Ergotherapeut

Farmaceutisch-technisch assistent

Logopedist

Mondhygiënist

Orthopedisch technologen

Orthoptist en optometrist

Podoloog

Technoloog medische beeldvorming

DG Gezondheidszorg liet deze twaalf korte animatievideo’s maken in samenwerking met zijn partners, om elk paramedisch beroep voor te stellen.

De paramedische beroepen spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Deze erkende professionals verlenen zeer specifieke zorg in hun werkdomein. Ze kunnen handelingen zelfstandig of autonoom uitvoeren, maar het is vooral door samenwerking met artsen en andere gezondheidswerkers dat ze de toegang tot kwalitatieve zorg verhogen.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu