Links

Hieronder vindt u een lijst met internet adressen betreffende partners of met nuttige informatie. Indien u wenst dat uw website ook opgenomen wordt in deze lijst, gelieve dan contact met ons op te nemen via: Klik Hier.

Hoger onderwijs

AP Hogeschool Antwerpen
Erasmushogeschool Brussel
HoGent, campus Vesalius
HOWEST, Brugge
Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen
Katholieke Universiteit Leuven
ODISEE
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Universiteit Hasselt
Universiteit Gent
UC Leuven-Limburg
Vrije universiteit Brussel

Overheidswebsites

Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Federale Raad voor de paramedische beroepen
het-e-loket-voor-zorgberoepen
Onderwijs Vlaanderen
Sciensano (vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV)
Wetgeving via onze Site
Zorg en gezondheid

Overige sites

Artsen zonder vakantie
Avans+ (nascholingen in Breda)
Belgische Vereniging voor Analytische Cytologie
Belgische Vereniging voor Klinische Cytologie
Centrum Bioscience en Diagnostiek – Hogeschool Leiden
FAKB (forum voor assistenten klinische biologie)
gezondheidssite voor Vlaanderen
Gezond zoeken: betrouwbare sites
Instituut voor tropische geneeskunde Antwerpen
Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging
Medische Parasitologie
Nederlandse Laboratorium Site
Lab-QAcademy
Nederlandse Vereniging van bioMedische Laboratoriummedewerkers
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
QAducation: cursussen voor lab.medewerkers
Uitgeverij Syntax Media
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie
Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen

Engelstalige sites

American Society of Haematology
Belgian society for analytical cytology
Belgian society of clinical cytology
Blood on line
CDC
EPBS: European Association for Professions in Biomedical Science
European Helicobacter Study Group
IFBLS: International Federation of Biomedical Laboratory Science
Institute of Tropical Medicine Antwerp
Life Science cursussen Avans Hogeschool Breda
Medics without vacation
Merck Manual
Sciensano (former Scientific Institute of Public Health, WIV)
UTMB Laboratory Survival Guide
World Health Organization
WHO: The Weekly Epidemiological Record