Permanente vorming

De verenging krijgt regelmatig vragen i.v.m. permanente vorming. Om een zo correct en neutraal mogelijk antwoord te geven, werd aan het FOD om een reactie gevraagd.

Hieronder een korte verduidelijking over de permanente vorming geformuleerd op 09/01/2023 door:
Jana Camerlinckx 
Attaché | Cel Adviesorganen en regelgeving – Cellule Organes d’avis et réglementation |
Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening – Service Professions de santé et Pratique professionnelle
Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel | België

Om het paramedische beroep van MLT te kunnen uitoefenen moet u zich, zoals u correct zegt, minimaal 15 uur per jaar bijscholen door middel van permanente vorming. Het KB van 17/01/2019 beschrijft onder meer (in artikel 3) dat de bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan opleidingsactiviteiten die door instellingen en organisaties worden georganiseerd. Er is verder geen wettelijke uitwerking over deze verplichting tot bijscholing, er wordt dus niet bepaald welke opleidingen in aanmerking komen, wie de organisatoren van de opleidingen kunnen zijn, … . Het is de bedoeling dat in deze opleidingen onderwerpen aan bod komen die nuttig kunnen zijn voor een optimaal behoud van de beroepsuitoefening. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar om een bijscholing te volgen die hem/haar toelaat de kwaliteit van zijn/haar eigen praktijk te behouden en te verbeteren.

Deze verplichting geldt voor alle beroepsbeoefenaren die houder zijn van een erkenning en een visa om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen. Anders kan, zoals in de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg is bepaald, maatregelen worden genomen (artikel 57 van deze wet). De Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg is in oprichting en zal toezien op de naleving van de bepalingen van de kwaliteitswet, met inbegrip van de verplichting tot permanente vorming. Zo zal deze Commissie bijvoorbeeld het portfolio kunnen controleren om na te gaan of de gezondheidszorgbeoefenaars voldoende bekwaam en ervaren zijn voor de uitoefening van hun beroep en ze dus bijvoorbeeld voldoende bijscholing hebben gevolgd (meer info over de taken van deze toezichtcommissie in artikel 45 van deze wet).


Jana Camerlinckx 
Attaché | Cel Adviesorganen en regelgeving – Cellule Organes d’avis et réglementation |