Visum

Er werd ons gemeld dat heel wat MLT”s hun visum nog niet ontvangen hebben ( wel hun erkenning).

De BVLT-ABTL heeft hiervoor contact opgenomen met het FOD.

Het visum is beschikbaar via de e-healthbox van elke MLT’er. Ook kan het aangevraagd worden door een mail te sturen naar visa@health.fgov.be. Voeg een copie toe van je identiteitskaart (recto/verso).