Lidmaatschap IFBLS

De BVLT is stichtend lid van de Europese overkoepelende vereniging voor medisch laboratoriumtechnologen EPBS. Ons lidmaatschap zorgt ervoor dat wij aan een gereduceerde prijs aan activiteiten van de EPBS kunnen deelnemen.

Ondertussen heeft de BVLT/ABTL vzw zich opnieuw lid gemaakt van IFBLS (het vroegere IAMLT). Waardoor onze leden ook aan de IFBLS ingerichte symposia kunnen deelnemen. Het eerstvolgende IFBLS-congres ging door in Kopenhagen van 1 tot en met 5 september 2020. Wegens de Covid-19 virus pandemie is dit verplaatst naar 24 tot en met 28 augustus 2021. Wie wenst deel te nemen, kan zich als een “IFBLS Member” aan een gereduceerde prijs registreren (https://ifbls2020.org/registration/).

Hier kunt u ook de IFBLS nieuwsbrief van mei 2020 lezen.