FAGG: DHCP – COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Risico van trombocytopenie en stollingsstoornissen

Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma’s, om hen te informeren over mogelijke risico’s, opgetreden tijdens het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alsook over de maatregelen of de aanbevelingen om deze risico’s te beperken. De bedoeling van dit soort communicatie is de gezondheidszorgbeoefenaars zo goed mogelijk te informeren om de gebruiksveiligheid te verbeteren in het kader van het correct gebruik van geneesmiddelen. Voor de verspreiding dienen de firma’s hun voorstel voor de DHPC voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring.
Deze DHPC’s zijn specifiek bestemd voor artsen en apothekers. Aangezien de DHPC’s wel toegankelijk zijn voor het publiek, verzoeken wij patiënten die naar aanleiding van het vernemen van deze informatie vragen hebben, hun arts of apotheker te raadplegen.

Lees hier het DHCP