Editoriaal

Januari 2020

Dit mag gezegd worden

Wij mogen trots zijn op onze Belgische beroepsvereniging die al sinds 1974 voetjes op aarde gekregen heeft. De statuten van de oprichting van de vzw in het Belgisch staatsblad zijn een feit op 24 januari 1974. 30 jaar later wordt ons beroep erkend als paramedisch beroep (KB 18 november 2004). De officiële erkenning kwam pas maar in 2013. Erkenning en visum zijn dan ook wettelijk verplicht voor iedereen die actief is in het beroep.

Om het visum te behouden zal de Medisch Laboratorium Technoloog in de toekomst verplicht worden een aantal uren permanente vorming te volgen hetzij door persoonlijke studie hetzij door opleidingen. Met de herziening van het Koninklijk Besluit is inderdaad al een sectie ‘permanente vormingen’ voorzien. Daar dit KB in het staatsblad is verschenen is deze regel al van kracht. Binnen de overheid voor de paramedici is er wel nog geen wettelijk kader voorzien. Dit betekent dat voorlopig alleen effectief uren (als in contacturen bij een opleiding) in rekening kunnen genomen worden. Als beroepsvereniging zijn wij vertegenwoordigd in de werkgroep rond permanente vorming dus als lid zal u ook als eerste van enige ontwikkeling op de hoogte gebracht worden.

De grote uitdaging van de vereniging voor de volgende jaren is de website verder te optimaliseren. Onze website heeft een nieuw kleedje gekregen maar aan de functionaliteiten dient er zeker nog gewerkt te worden. Het nieuwe bestuur beseft maar al te goed dat de neus dient gericht te worden naar papierloos werken en hiervoor het digitaal platform dan ook zoveel mogelijk te gebruiken. Het is een feit: om economische en ecologische redenen dienen wij afscheid te nemen van ons welgekend tijdschrift. Een tijdschrift dat jarenlang zeer minutieus en consciëntieus werd opgevolgd door Nicole Arras. Het bestuur zal zijn creativiteit naar boven moeten halen om wetenschappelijke artikels , nieuws vanuit het werkveld, het opvolgen van de koninklijke besluiten e.a. op een even gelijkwaardige, kwalitatieve manier aan de leden te bezorgen.

Wat wij wel met zekerheid mogen schrijven is dat er volgend jaar een ‘dag van de paramedische beroepen’ zal georganiseerd worden met ondersteuning van en door de Federale Overheidsdiensten (FOD). Waardering en erkenning van deze beroepen zullen zeker aan bod komen. Wij houden jullie op de hoogte.

Tot slot wensen de bestuursleden en de actieve leden aan elk lid, elke lezer een voorspoedig 2020.

Met vriendelijke groeten,

Het BVLT vzw Bestuur.