BVAS ziet Covid-testing in de apotheek niet zitten

Mediplanet/Pharmaplanet
06/11/2020 – 11:49

BVAS maakt voorbehoud tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de Covid-testingstrategie. Als apothekers sneltesten afnemen en uitvoeren in hun apotheek is dat volgens de beroepsvereniging van artsen klinisch biologen illegale uitoefening van de geneeskunde. BVAS deelt die bezorgdheid. De apothekers zijn welkom in de triagecentra waar de testing gebeurt in een omkadering die veilig en efficiënt is en een correcte encodering van de testresultaten garandeert.

BVAS is blij met elke uitgestoken hand die de werkdruk van de overbelaste huisartsen kan verlichten. Maar het heeft weinig zin als die hulp niet efficiënt en mogelijk zelfs contraproductief is. Apothekers worden in de context van de Covid-pandemie inderdaad wettelijk gemachtigd om na een specifieke opleiding door een arts nasopharyngale staalafnames te doen. Maar snelle antigeentesten uitvoeren in de apotheek valt buiten die aangekondigde wet en is er strijdig mee.

In een apotheek zijn de voorwaarden voor een veilige test en een snelle bezorging van de testresultaten niet vervuld. Om te beginnen is het voor de afname van de test vereist om persoonlijk beschermingsmateriaal te gebruiken, wat in een apotheek moeilijk haalbaar is. De apothekers hebben ook geen aansluiting op de specifieke informatica-infrastructuur om de resultaten van snelle antigentesten te bezorgen aan de aanvragende artsen en aan Sciensano.

Er zijn nog andere problemen. Niet alle sneltesten zijn even kwaliteitsvol. Er is geen garantie dat de apothekers de betere sneltesten zullen gebruiken. De sneltesten zijn geschikt om superverspreiders op te sporen, maar de vele patiënten die minder met het Sars-CoV-2-virus besmet zijn zullen vals negatief testen. Vaak is het resultaat niet negatief of positief maar twijfelachtig zodat minstens ook een medische anamnese door een arts nodig is.

BVAS begrijpt de beroepsvereniging van artsen-specialisten in de medische biopathologie (BBASMB) die de plannen van de apothekers als illegale geneeskunde bestempelt (*). BVAS deelt de bezorgdheid van de artsen klinisch biologen, maar ook van de huisartsen die graag deze test zouden gebruiken.

BVAS is immers gevoelig voor de onrust die bij huisartsen leeft over deze demarche van de apothekers. Het kan niet de bedoeling zijn dat de apothekers, onder het voorwendsel de overbelaste huisartsen te helpen, van de Covid-epidemie gebruik maken om opnieuw te proberen een stukje huisartsgeneeskunde in te palmen.

(*) Klik hier voor het persbericht van de beroepsvereniging van klinisch biologen

Dr. Philippe Devos
Voorzitter BVAS

Groen licht voor antigeen sneltesten in Belgisch testingbeleid

06/11/2020 – 12:31

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft een update van het testingbeleid gevalideerd, die de antigeen sneltesten integreert in het Belgische testbeleid. Deze stap moet toelaten om de druk op de PCR-testcapaciteit te verminderen, waardoor de vrijgekomen capaciteit, met de extra gecreëerde capaciteit, opnieuw kan aangewend worden voor specifieke doelgroepen. De antigeen sneltesten zullen in de toekomst ook bijdragen om een beter evenwicht te vinden tussen het beheersen van de epidemie, het vrijwaren van vrijheden en de continuïteit van economische activiteiten. Dat maakt het Regeringscommissariaat Corona donderdagavond bekend in een persbericht.

Sinds het begin van de COVID-19-crisis en tot op heden is de Belgische teststrategie volledig gebaseerd op PCR-testen. De capaciteit ervan is gegroeid van een 4.000-tal per dag in maart tot 72.000 per dag vandaag en zal verder stijgen tot meer dan 110.000 per dag in januari. De afgelopen weken kwamen betrouwbare antigeen sneltests ter beschikking. De antigeen sneltesten worden afgenomen via een wisser en geven na 15 à 20 minuten een betrouwbaar resultaat op een afleesapparaat in specifieke gevallen.

Tijdens de eerste fase zullen de antigeen sneltesten ingezet worden voor de screening van patiënten met COVID-19 klachten die zich aanbieden bij de spoeddiensten van de algemene en universitaire ziekenhuizen, bij triage- en afnamecentra en bij huisartsenpraktijken. Ziekenhuizen die over antigeentesten beschikken, kunnen onmiddellijk opstarten. De overige ziekenhuizen kunnen opstarten in functie van de leveringen, waar desgevallend de overheid ook zelf zal tussenkomen bij een selectie van ziekenhuizen.

Voor de antigeentesten in een selectie van triage- en staalafnamecentra en huisartsenpraktijken is de opstart voor einde november gepland. De timing voor de repetitieve, preventieve screening van personeel in een aantal types van zorgvoorzieningen spreekt van “vanaf 12 november, op basis van planning van te screenen instellingen die tussen de overheden wordt opgemaakt.”