Algemene vergadering 24 oktober 2020

Geachte,
 
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van de Belgische Vereniging Laboratoriumtechnologen vzw die zal plaatsvinden op 24 oktober om 10u.00 in het Pullman Hotel (zaal Thalys 1 +2) , Victor Horta Plein1 te Brussel. 

 
AGENDA
1) Verwelkoming door de voorzitter
2) Verslag activiteiten 2019 – 2020
3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2019 – 2020
4) Goedkeuring van de begroting voor volgend boekjaar 2020 – 2021

5) Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement
6) Bepaling lidgeld, prijs publiciteit en vacature
7) Toekomstplannen
 
Graag een seintje indien u wenst aanwezig te zijn. dat kan door een mail te sturen naar info@bvlt-abtl.be


Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Hoogachtend,
Het bestuursorgaan BVLT vzw, ABTL asbl