Mevrouw Elza Maes † 26/09/2020

Geboren in Hoboken op 21 juni 1931 en overleden in Heverlee in WZC Groene Boog op 26 september 2020.

Het bericht dat Elza, een stichter van onze vereniging BVLT-ABTL, is overleden heeft ons diep geraakt.

Elza werkte op het labo klinische scheikunde bij prof. Claes in St. Raphaël in Leuven. Als diensthoofd was ze o.a verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiairs. Ze lag samen met Simonne Vertessen aan de basis van de NFVL ( Nationale  Federatie van Verenigingen van Laboratoriumassistenten v.z.w.), die een 8-tal plaatselijke Nederlandstalige verenigingen overkoepelde. In 1972 en 1973 (tijdens mijn voorzitterschap) was zij verantwoordelijk voor de internationale contacten.

In die periode heeft zij actief meegewerkt om samen met de Franstalige NUMA  te fuseren tot de nationale BVLT. Dit was de basis voor de  erkenning tot paramedisch beroep en later ons beroepsstatuut.  Bij ons als studenten kwam ze over als een strenge maar correcte stagebegeleidster. Achteraf heb ik haar leren kennen als iemand die erg begaan was met ons beroep, maar ook als iemand die ons na de oprichting van de BVLT liet genieten van een goedgevulde drankenkast op haar appartement in de Bogaardenstraat.

Alle correcties of aanvullingen aan deze herinnering worden met plezier aanvaard.
Jan Cillen

Rouwbrief downloaden

Bedankt Elza voor ons levenslicht, jouw levensvreugde en engagement.
wij wensen je familie veel steun toe en mooie herinneringen.

Het bestuur BVLT-ABTL