Default Redirect Page

Waarom lid worden?

Het volgen van de evolutie van het beroep via allerlei instanties zoals de Federale Raad voor Paramedische Beroepen, de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen, de Provinciale Geneeskundige Commissies, het agentschap voor kwaliteitszorg in onderwijs en vorming (= Vlaamse gemeenschap) en zo veel meer.

de verdediging voor het behoud van de arbeidsplaatsen (met mogelijkheid van doorstroming) voor onze professionele bachelors binnende klinische laboratoria.

permanente vormingen om de professionalisering van de MLT nog te verhogen. Voor de leden geldt een speciale prijs bij deelname van de BVLT opleidingen.

de opvolging van de functieomschrijving (IFIC)

de (inter)nationale contacten. Onze vertegenwoordigers vergaderen meermaals in binnen- en buitenland met onze zusterverenigingen wereldwijd waardoor wij o.a. het Europees Beroepsdossier aan onze leden kunnen aanbieden zonder tussenkomst van derden.

de publicaties van zowel wetenschappelijke artikels als informatie in verband met ons beroep, abstracts van afstudeerwerken van zowel bachelors als masters , en nieuwsflashes uit de professionele actualiteit.

een aanmoedigingsprijs voor studenten aan de Hogescholen (optie Medisch Laboratorium Technologie) met het meest gekwalificeerd eindwerk.

Na het ontvangen van een erkenning en visum moet de MLT zijn/haar  beroepskennis en – vaardigheden onderhouden en bijwerken via bijscholing die bestaat uit persoonlijke studie en deelname aan door instellingen en organisaties ingerichte vormingsactiviteiten. (www.health.belgium.be). Het bijwonen van voordrachten en cursussen zal in de toekomst ook noodzakelijk zijn om zijn/haar visum te behouden en om het beroep verder te kunnen uitoefenen.

Het lidmaatschap BVLT/ABTL richt zich in de eerste plaats naar de individuele bachelors Biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Medisch Laboratorium Technologie.