Wetgeving

Hieronder vindt u de KB’s en aanverwante teksten met betrekking tot het beroep van MLT. De documenten kunt u downloaden en zijn te lezen met een PDF-viewer zoals Adobe Acrobat Reader.

DatumTitel document 
10 september 2021Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals
bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde labora-toriumonderzoeken te verrichten
Download
19 juli 2021Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.
Art. 7. vrijstelling verplichte vorming 2020-2021
Download
21 september 2020KB waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichtenDownload
17 januari 2019KB betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloogDownload
15 januari 2019KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepenDownload
15 januari 2016Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepenDownload
7 november 2013KB inwerkingtreden erkenningDownload
17 april 2013KB bescherming werknemersDownload
6 juni 2011Collectieve Arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011Download
Juni 2010BeroepsethiekDownload
7 mei 2010Bijlagen KB 7 mei 2010Download
7 mei 2010KB CAO van de gezondheidsberoepenDownload
2 juli 2009KB lijst paramedische beroepenDownload
december 2007PraktijkrichtlijnDownload
10 augustus 2005Wijziging KB 3 december 1999Download
18 november 2004KB erkenning beoefenaars paramedische beroepenDownload
4 juli 2001Wijziging titel KB 2 juni 1993Download
3 december 1999KB erkenning klinische laboratoriaDownload
5 februari 1997KB beroepstitel en kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent …Download
2 juni 1993KB medisch laboratorium technoloogDownload
10 november 1967KB 78 art. 54terDownload
10 november 1967KB Uitoefening van de gezondheidszorgberoepenDownload