Wie zijn wij?


Een nationale, multidisciplinaire beroepsvereniging van gekwalificeerde medewerkers in de medische biologie.

 

Wat bieden wij?

 • Een goed gestructureerde vereniging met uitgebreide service.
 • Verdediging van de beroepsbelangen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Continue bijscholing in samenwerking met de hogescholen.
 • Uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift met artikels en beroepsinfo.
 • Vertegenwoordiging van het beroep in verschillende verenigingen, instanties en organisaties o.a. :
  • EPBS
  • Bachelor.be,
  • Federale Raad van de Paramedische Beroepen (FRPB),
  • Technische Commissie van Paramedische Beroepen (TCPB),
  • nationale vereniging van paramedische beroepen.


Wat hebben wij bereikt?

 • Erkenning van infectieziekten als beroepsziekte
 • Erkenning van hepatitis B als beroepsziekte voor studenten
 • Gratis verstrekking van preventieve hepatitis B vaccinatie aan studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie en medisch laboratoriumtechnologen.
 • Wettelijke erkenning als paramedisch beroep van "laboratorium en Biotechnologie" en "Menselijke Erfelijkheidstechnieken"
 • Wettelijke bepaling van de beroepstitel in de Gezondheidszorg : Medisch Laboratoriumtechnoloog
 • Wettelijke bepaling van de minimum kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep " Medisch Laboratoriumtechnoloog"
 • Met het beroepsstatuut wordt voldaan aan de E.G.-richtlijn betreffende de erkenning van diploma's van 3 jaar hoger onderwijs.