terug naar overzicht

Inhoudstafel: Januari - Februari - Maart 2019

Volume: 46 Nummer: 1

Editoriaal/Editorial

Seleen, als essentieel spoorelement, erfgenaam in een rijke familie van "-ooms"
Harry Robberecht

Novel lipoprotein-related markers for cardiovascular risk estimation in the asklepios study
Barbara Cornillie

Bacteriën als wapen:
Maaike C. de Vries, Bettie C.G. Voordouw, Frans A.G. Reubsaet

Vaccinatie tegen humaan papillomavirus beschermt tegen voorstadia van baarmoederhalskanker
Sciensano

TRAVAIL DE FIN D'ETUDES
Mise au point et validation de la méthodologie du dosage du cuivre sérique et sanguin sur ICP-AES
Mauquoy Bryan

Dosage des anticorps spécifiques de Mucobacterium tuberculosis comme biomarqueur de protection ou de maladie
Marion Lust: 1P

Evaluation de l'applicabilité de la méthodologie des moyennes des résultats des patients dans le processus de contrôle qualité dans un laboratoire d'analyses médicales
Kawera Marie-France

PROFESSIONEEL / PROFESSION:
Verslag Algemene Vergadering van de BVLT op zaterdag 20 oktober 2018
PV de l'Assemblée Générale de l'ABTL du samedi 20 octobre 2018
Bekroonde eindwerken 2018 / Les prix ABTL 2018
Nieuwe projecten FOD Volksgezondheid
Nouveaux projets SPF Santé Publique
Nu ook nieuw jasje voor medisch laboratoriumtechnoloog
Modernisation en vue pour les technologues de laboratoire médical
SPF sante publique, securite ... / FOD volksgezondheid, veiligheid ...:

FORMATIONS CONTINUES
Centre Hospitalier Universitaire

ITG/IMT News
ITG-partner eerste WGO-referentiecentrum in D.R. Congo
L'INRB devient le premier centre collaborateur de l'OMS en RDC
Des moustiques tigres à nouveau repérés en Belgique
Opnieuw tijgermuggen in België
ITG brengt antibiotica-experten bijeen om onderzoek te vertalen naar beleid
L'IMT réunit des experts des antibiotiques pour traduire la recherche en politiques
Besmettelijke ziekten in een geglobaliseerde wereld
Nood aan duurzame investeringen voor ebolasneltesten
Besoin d'investissement durable pour les tests de dépistage rapide du virus Ebola

ACTUEL/ACTUEEL
Des chercheurs découvrent comment freiner les métastases et croissances tumorales
La naissance et la mort des protéines dans une seule cellule
Cancer prostatique: quid du PSA?
La "poussière cellulaire", un nouvel espoir pour la médecine régénérative
Des molécules naturelles pour stimuler les défenses antimicrobiennes humaines
Nieuwe immuuntherapie remt tumorgroei af en beschermt tegen uitzaaiingen
Onderzoekers vinden aanknopingspunt voor immuuntherapie van ontsnapte tumor
Afvalverwerkende cellen in darmen leven langer dan gedacht
Mechanisme pancreaskanker in VUB-publicatie in vooraanstaand Nature Communications
Kankercel beweegt als een roofdier
Strijd tegen dodelijke kinderkanker zet drie stappen ineens vooruit
Leuvense onderzoekers ontwikkelen beloftevol vaccin tegen Zika
Moleculaire test detecteert vroegtijdig baarmoederhalskanker
De invloed van bloedplaatjes op genezing van brandwonden
Poepbacteriën verraden darmziekten

4

6


14


22


36

 

38


39


40

 

 

42
44
46
49
50
51
52
54


65


66

67
69
72
73
74
76
77


79

80
81
82
83
84

86
88
89
91
92

93