Wie zijn wij?

Een nationale, multidisciplinaire beroepsvereniging van gekwalificeerde medewerkers in de medische biologie.

 • Een nationale, multidisciplinaire beroepsvereniging
 • Gekwalificeerde medewerkers in de medische biologie en industriële chemie
 • Erkenning paramedisch beroep medisch laboratorium technoloog
 • Een goed gestructureerde vereniging die zorgt voor:
 • Verdediging van de beroepsbelangen
 • Continue bijscholing in samenwerking met de Hogescholen en firma’s
 • Uitgave van een professioneel tijdschrift met artikels en beroepsinformatie
 • BVLT is lid van EPBS, European Association for Professions in BiomedicalScience

Wat bieden wij?

 • Een goed gestructureerde vereniging met uitgebreide service.
 • Verdediging van de beroepsbelangen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Continue bijscholing in samenwerking met de hogescholen.
 • Uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift met artikels en beroepsinfo.
 • Vertegenwoordiging van het beroep in verschillende verenigingen, instanties en organisaties o.a. :
  • EPBS,
  • Bachelor.be,
  • Federale raad van de paramedische beroepen (FRPB),
  • Technische commissie van paramedische beroepen (TCPB),
  • nationale vereniging van paramedische beroepen.

Wat hebben wij bereikt?

 • Erkenning van infectieziekten als beroepsziekte
 • Erkenning van hepatitis B als beroepsziekte voor studenten
 • Gratis verstrekking van preventieve hepatitis B vaccinatie aan studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie en medisch laboratoriumtechnologen.
 • Wettelijke erkenning als paramedisch beroep van "laboratorium en Biotechnologie" en "Menselijke Erfelijkheidstechnieken"
 • Wettelijke bepaling van de beroepstitel in de Gezondheidszorg : Medisch Laboratoriumtechnoloog
 • Wettelijke bepaling van de minimum kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep " Medisch Laboratoriumtechnoloog"
 • Met het beroepsstatuut wordt voldaan aan de E.G.-richtlijn betreffende de erkenning van diploma's van 3 jaar hoger onderwijs.

Waarom lid worden?

 • Om de beroepsvereniging meer ‘power’ te geven
 • Om de beroepsbelangen beter te verdedigen
 • Om goed geïnformeerd te worden
 • Omdat levenslang leren in onze maatschappij én in ons beroep een must is

Tot de mogelijkheden behoren het raadplegen van reeds eerder gepubliceerde artikels, inschrijvingen voor studiedagen, enz...

Dringend gezocht : Leden die zich actief willen inzetten voor hun beroepsvereniging.

Neem contact op met: bvlt.abtl@gmail.com

Nog geen lid? Vraag uw lidmaatschap aan via deze link.

ERKENNING MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOOG

Vraag uw erkenning aan via deze link

Info op website FOD